Yttre skötsel

En välvårdad utemiljö skapar ett mervärde för alla platser. En skola med välskött skolgård ger en tryggare känsla och en trivsam utemiljö i ett bostadsrättsområde skapar attraktionskraft.

Vi hjälper dig med den yttre fastighetsskötseln såsom gräsklippning, beskärning av träd/buskar, borttagning av löv, snöröjning och halkbekämpning. Varje fastighet har sina egna behov och vi hjälper till att skräddarsy en lösning för varje del.

1. ANALYS AV UPPDRAG – Vi kommer ut och går igenom önskemål.
2. PLAN OCH DESIGN – Vi tar fram en plan och en design för uppdraget.
3. GENOMFÖR UPPDRAG – Vi ser till att arbete blir professionellt utfört.
4. GARANTI OCH UPPFÖLJNING – Vi följer upp resultatet för att säkerhetsställa kundnöjdhet.