Snöröjning

Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning i olika storlekar för att kunna utföra arbetet effektivt beroende på hur stort arbete det är. Får inte ens den minsta maskinen plats hjälper vi även till att snöröja/halkbekämpa för hand.

1. ANALYS AV UPPDRAG – Vi kommer ut och går igenom önskemål.
2. PLAN OCH DESIGN – Vi tar fram en plan och en design för uppdraget. 
3. GENOMFÖR UPPDRAG – Vi ser till att arbete blir professionellt utfört.
 4. GARANTI OCH UPPFÖLJNING – Vi följer upp resultatet för att säkerhetsställa kundnöjdhet.