Trädfällning

Det är aldrig för sent att ta ner ett träd men ju längre tiden går desto svårare blir det. Att fälla 


Vi har erfarenhet av trädfällning på villatomter. Vi speciella omständigheter kan vi också hjälpa till med trädnedtagning då vi istället tar ner bit för bit från trädets topp.
ett träd kräver erfarenhet,kunskap och precision.

Denna teknik används exempelvis när trädet inte kan fällas pga. platsbrist.

1. ANALYS AV UPPDRAG – Vi kommer ut och går igenom önskemål.
2. PLAN OCH DESIGN – Vi tar fram en plan och en design för uppdraget. 
3. GENOMFÖR UPPDRAG – Vi ser till att arbete blir professionellt utfört.
4. GARANTI OCH UPPFÖLJNING – Vi följer upp resultatet för att säkerhetsställa kundnöjdhet.