Infiltration

En infiltrationsanläggning renar vattnet genom att det rinner genom naturliga lager av olika material i marken innan det når grundvattnet . Enligt lag som vi alla måste rätta oss efter får inte längre spillvattnet från Wc, bad, tvätt släppas ut i en så kallad stenkista eller dike rakt ut i naturen längre.

Vi är certifierade för enskilda avloppsanläggningar och hjälper er från handläggning och kontakt ned myndigheter till färdig och godkänd anläggning.

1. ANALYS AV UPPDRAG – Vi kommer ut och går igenom önskemål.
2. PLAN OCH DESIGN – Vi tar fram en plan och en design för uppdraget. 
3. GENOMFÖR UPPDRAG – Vi ser till att arbete blir professionellt utfört.
4. GARANTI OCH UPPFÖLJNING – Vi följer upp resultatet för att säkerhetsställa kundnöjdhet.