Sprängning

Vi spränger/spräcker i berg, sten och har alla kvalifikationer gällande tillstånd, maskiner, erfarenhet och säkerhet.

För oss är det viktigt att ni får ett förtroende för oss och visar gärna upp referens projekt samt går igenom era önskemål. Vi kommer utföra vårt arbete noggrant och hålla det vi lovar.

När det gäller sten/berg spräckning/sprängning så använder vi oss av olika tillvägagångssätt för att kunna utföra arbetet smidigt åt kunden, vi använder oss av små och mycket kontrollerade former i tätbebyggda områden för att exempelvis hjälpa till att få bort en stor sten eller bergsknalle som sticker upp i gräsmattan till kraftigare tillvägagångssätt vid exempelvis nybyggnationer.

1. ANALYS AV UPPDRAG – Vi kommer ut och går igenom önskemål.
2. PLAN OCH DESIGN – Vi tar fram en plan och en design för uppdraget. 
3. GENOMFÖR UPPDRAG – Vi ser till att arbete blir professionellt utfört.
 4. GARANTI OCH UPPFÖLJNING – Vi följer upp resultatet för att säkerhetsställa kundnöjdhet.