YTTRE SKÖTSEL

En välvårdad utemiljö skapar ett mervärde för alla platser. En skola med välskött skolgård ger en tryggare känsla och en trivsam utemiljö i ett bostadsrättsområde skapar attraktionskraft. Vi hjälper dig med den yttre fastighetsskötseln såsom gräsklippning, beskärning av träd/buskar, borttagning av löv, snöröjning och halkbekämpning. Varje fastighet har sina egna behov och vi hjälper till att skräddarsy en lösning för varje del.