SOP- OCH SANDUPPHÄMTNING

Vi hjälper er med sopning runt gatorna och tar även sanden som vi tar upp. Vi sandspolar med vatten.