Snickeri & Bygge

Inom den yttre totala entreprenaden har de flesta med sig en önskan om någon form av snickeri vilket vi även då vill kunna erbjuda våra kunder.

Vi kan hjälpa er med allt mellan ett staket till ett uterum. Kom med era tankar så hjälper vi er med den kompletta lösningen.

1. ANALYS AV UPPDRAG – Vi kommer ut och går igenom önskemål.
2. PLAN OCH DESIGN – Vi tar fram en plan och en design för uppdraget. 
3. GENOMFÖR UPPDRAG – Vi ser till att arbete blir professionellt utfört.
4. GARANTI OCH UPPFÖLJNING – Vi följer upp resultatet för att säkerhetsställa kundnöjdhet.