Infiltration

En infiltrationsanläggning renar vattnet genom att det rinner genom naturliga lager av olika material i marken innan det når grundvattnet . Enligt lag som vi alla måste rätta oss efter får inte längre spillvattnet från Wc, bad, tvätt släppas ut i en så kallad stenkista eller dike rakt ut i naturen längre. Vi är certifierade för enskilda avloppsanläggningar och hjälper er från handläggning och kontakt ned myndigheter till färdig och godkänd anläggning.