DRÄNERING

Dränering När gjordes en dränering av grunden på ditt hus? Att man har en väl fungerande dränering av husets grund är mycket viktigt då det i högsta grad påverkar både husets och eran egen hälsa och välbefinnande. Har man fukt i marken runt och under grunden drar det...

SOP- OCH SANDUPPHÄMTNING

SOP- OCH SANDUPPHÄMTNING Vi hjälper er med sopning runt gatorna och tar även sanden som vi tar upp. Vi sandspolar med vatten. Kontakta...

TRANSPORT

TRANSPORT Vi hjälper er med transporter och leveranser både till och från om så önskas, önskar du beställa jord, grus, sand mm så kan vi oftast leverera det inom en arbetsdag. Vi tar ansvar för transporten och materialet och ser till att det sker på bästa sätt ur...

SNÖRÖJNING

SNÖRÖJNING Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning i olika storlekar för att kunna utföra arbetet effektivt beroende på hur stort arbete det är. Får inte ens den minsta maskinen plats hjälper vi även till att snöröja/halkbekämpa för hand. Kontakta...

INFILTRATION

Infiltration En infiltrationsanläggning renar vattnet genom att det rinner genom naturliga lager av olika material i marken innan det når grundvattnet . Enligt lag som vi alla måste rätta oss efter får inte längre spillvattnet från Wc, bad, tvätt släppas ut i en så...