Trädfällning

TRÄDFÄLLNING

Det är aldrig för sent att ta ner ett träd men ju längre tiden går desto svårare blir det. Att fälla ett träd kräver erfarenhet, kunskap och precision.

Vi har erfarenhet av trädfällning på villatomter. Vi speciella omständigheter kan vi också hjälpa till med trädnedtagning då vi istället tar ner bit för bit från trädets topp. Denna teknik används exempelvis när trädet inte kan fällas pga. platsbrist.

073 - 423 94 84