Stubbfräsning

STUBBFRÄSNING

Vi har utrustning för att fräsa ner stubbar under marknivå på ett snabbt, enkelt och skonsamt sätt utan att det påverkar negativt på din dina mark. Vi hjälper även till att fylla hålet och utföra kringliggande tjänster såsom bortforsling av spån och flis.

Stubbfräsningen sker genom att vi med en maskin fräser bort stubben/ stubbarna.Fördelarna är många då vi kan fräsa dom i stället för att gräva upp dom blir aldrig hålet i gräsmattan större än stubbens diameter och ca 20 cm djupt vilket relaterar till en snabb återställning utav gräsmattan och istället för en stor uppgrävd stubbe som måste fraktas bort med maskin och deponeras så får vi endast en hög med spån vilket relaterar till en mer ekonomisk lösning.

073 - 423 94 84